Městská knihovna Duchcov


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Červen 2016

Informace o akcích > 2016

Červen 2016


  • 1.6.2016 - "Klub seniorů" (odd. pro dospělé, Bílinská 12, 10,00-11,30 h)
  • 7.6.2016 - "Trénink paměti" (odd. pro dospělé, Bílinská 12, 10,15-11,30 h)
  • 7.6. 2016 - "Literární kroužek" pro děti ze 3. až 5. tříd

(odd. pro děti a mládež, Smetanova 7, 14,15-15,15 h)

  • 8.6.2016 - "Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny"- 1.tř. ZŠ J. Pešaty
  • ( odd. pro mládež, Smetanova 7)
  • 10.6.2016 - "Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny"- 1.tř. ZŠ A. Sochora
  • ( odd. pro mládež, Smetanova 7)
  • 14.6. 2016 - "Výtvarná dílna" (odd. pro děti a mládež, Smetanova 7,
  • (14,00 - 15,15 h)UPOZORNĚNÍ!

2016 - je rok K.H. Borovského
Syndikát novinářů Vysočina vyhlašuje autorskou soutěž EPIGRAM 2016. Každý z tvůrců v kategoriích A či B
(A-nad 55 let, B-od 23 do 55 let) může přihlásit max.deset nepublikovaných, původních epigramů ne starších tří let, autoři kategorie C (do 22 let) od jednoho do pěti epigramů.
Práce je možné zasílat výhradně elektronicky na e-adresu
syndikat.vysocina@volny.cz nejpozději do 30.6.2016.
Je nutné, aby autoři uvedli celé jméno a příjmení, poštovní i e-adresy, věk autora a požadavek, že zásilka
byla doručena.
V Městské knihovně Duchcov je k nahlédnutí sborník z minulého kola soutěže.


ČÍTÁRNA POD ŠIRÝM NEBEM
Od května (9,00 - 17,00 h) je opět v provozu v atriu Muzea města Duchcov, Masarykova č.7,
"Čítárna pod širým nebem". Každý si zde může půjčit knihu nebo čaopis, při kávě a občerstvení přečíst a příležitostně vrátit. Všichni si v příjemném prostředí svou knihu najdete!celoroční čtenářská hra pro děti "LOVCI PEREL" stále pokračuje

Aktuálně | ZEPTEJTE SE | DĚTSKÝ WEBÍK | Informace o akcích | Knihovna | Kontakt | Výpůjční doba | Nové knihy | Služby | Historie | Lapidárium | Knihovní řád a ochrana osobních údajů | Návštěvní řád | Odkazy | Pro školy | Fotogalerie | Tematické kufříky | Mapování stránky

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku