Městská knihovna Duchcov


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Knihovna

Městská knihovna Duchcov

Městská knihovna Duchcov je veřejnou univerzální knihovnou. Budova knihovny v Bílinské ulici slouží široké veřejnosti jak půjčováním svých knihovních fondů, tak informačními a meziknihovními službami. V současné době má ve svém fondu 46.000 knihovních jednotek, převážně ve volném výběru. Městská knihovna Duchcov má centrální knihovnu – Bílinská 12 a tři pobočky – Osecká 106, Smetanova 7 a DPS. V centrální knihovně je oddělení pro dospělé čtenáře. Pobočka Osecká 106 a DPS má také pouze oddělení pro dospělé a v ulici Smetanova 7 v ZŠ J. Pešaty je oddělení pro dětské čtenáře. V současné době je plně automatizován provoz (knihovní systém Clavius ) v hlavní knihovně a na pobočkách Osecká a v dětském oddělení. Knihovna poskytuje i služby Internetu.

Aktuálně | ZEPTEJTE SE | DĚTSKÝ WEBÍK | Informace o akcích | Knihovna | Kontakt | Výpůjční doba | Nové knihy | Služby | Historie | Lapidárium | Knihovní řád a ochrana osobních údajů | Návštěvní řád | Odkazy | Pro školy | Fotogalerie | Tematické kufříky | Mapování stránky

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku