Městská knihovna Duchcov


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Z historie

DĚTSKÝ WEBÍK > Historie

Z historie:

Víte, že ...

... knihovna v Duchcově byla založena roku 1897 a jmenovala se "Barákova lidová knihovna" ? Byla pojmenována podle vlasteneckého novináře a buditele
Josefa Baráka.

... na začátku měla 588 knih a během prvních deseti let se počet zvýšil
na 2333 svazků ?

... čtenářům v blízkém okolí Duchcova se zasílaly padesátisvazkové soubory knih
v tzv. " přenosných knihovničkách" ?

... po vzniku Československé republiky (1918) se "Barákova lidová knihovna"
přejmenovala na "Barákovu místní veřejnou knihovnu v Duchcově" ?

... za německé okupace se podařilo větší část knihovního fondu zachránit ?

... po roce 1945 se knihovna přestěhovala do domu na Bílinské ulici č. 12,
kde je dosud ?

... v roce 1996 se do knihovny zavedly první počítače ?

... knihovní fond je přístupný i na internetu ?

Zajímavosti z Řádu "Barákovy lidové knihovny" :

- Knihy se půjčují bezplatně nejdéle na tři neděle.

- Najednou lze půjčit nejvíce tři knihy, nedbalým čtenářům jen jednu.

- Když čtenář i jen jedinou knihu neodevzdá, nepůjčí se mu jiná.

- Bez předložení legitimace se knihy nepůjčují.

- Knihy se dávají do rukou jen dospělým osobám.

- Čtenář knihy nesmí půjčovat druhým osobám.
Aktuálně | ZEPTEJTE SE | DĚTSKÝ WEBÍK | Informace o akcích | Knihovna | Kontakt | Výpůjční doba | Nové knihy | Služby | Historie | Lapidárium | Knihovní řád a ochrana osobních údajů | Návštěvní řád | Odkazy | Pro školy | Fotogalerie | Tematické kufříky | Mapování stránky

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku